BOEi


BOEi (Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk met een passie voor het restaureren van cultureel, industrieel, agrarisch en religieus erfgoed.

In 2020 bestaat BOEi 25 jaar. Ik werk mee aan een boek over een kwart eeuw herbestemmen dat wordt samengesteld t.g.v. het jubileum. Hiervoor interview ik verschillende mensen uit de wereld van de herbestemming.

Website BOEi 25 jaar