Faro publicatie RCE

Faro publicatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)

‘Erfgoed is mensenwerk. Samen verder met Faro in de leefomgeving’

Het Verdrag van Faro spoort overheden en burgers aan intensief samen te werken – want erfgoed is immers van iedereen. Wat zijn de voordelen en valkuilen?

Het gedachtegoed van Faro sijpelt sinds 2019 langzaamaan ook door de herbestemmingsprojecten van BOEi. Participatie met burgers en erfgoedgemeenschappen ziet de organisatie als een kans om monumenten van nog meer sociaal-maatschappelijke betekenis te laten zijn. Hoe is dat precies gegaan?

In opdracht van BOEi interviewde ik medewerkers over dit onderwerp en schreef het artikel ‘Aan de slag met Faro. Zes ervaringsdeskundigen vertellen’ voor de publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties (blz. 58 – 65)