BOEi 25 jaar


Jubileumboek BOEi

BOEi (Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk met een passie voor het restaureren van cultureel, industrieel, agrarisch en religieus erfgoed.

In 2020 bestond BOEi 25 jaar. Ik werkte mee aan het jubileumboek over een kwart eeuw herbestemmen. Hiervoor interviewde ik o.a. verschillende mensen uit de wereld van de herbestemming. Wegens corona werd de officiële uitreiking van het boek uitgesteld tot januari 2022.

Website BOEi 25 jaar